Jak zvládnout nepříjemné konverzace v práci

Snažíte se vyřešit složité rozhovory v práci? Plánujte, připravte se a buďte empatičtí k ostatním. Mnoho z nás se snaží probrat občas to, o čem zrovna není snadné mluvit nahlas. Ať už se jedná o žádost na navýšení mzdy, pokárání podřízeného nebo konfrontace kolegy nad jeho chováním. 

 

Proč neříkáme to, co si myslíme?

Existuje několik důvodu, proč se lidé v práci nepouštějí do složitých témat. Možná se bojí konfliktu, nebo si myslí, že i když řeknou něco nahlas, nic se nezmění. Pokud i přesto musíme začít konverzaci, která nebude pohodlná nám ani ostatním, je potřeba si nejdříve naplánovat to, co budeme říkat. Začněte s konečným výsledkem v mysli, kterého chcete dosáhnout. Zapište si, co z rozhovoru chcete a jak toho dosáhnout. Nepodceňujte ani prostředí, ve kterém rozhovor povede, ať už se jedná o obchodní schůzku nebo pokárání kolegy. 

 

Druhý krok, který musíte udělat, je celý rozhovor si přehrát v hlavě nebo ještě lépe si ho říct nahlas, abyste slyšeli, jak to bude znít. Zamyslete se nad svým jazykem i emocemi, které chcete použít. Nezapomínejte mluvit pomalu a srozumitelně. Pokud jste opravdu nervozní, zkuste to říct nahlas nějakému svému známému. Porovnejte tyto dvě věty: “Michale, blíží se termín odevzdání projektu a říkal jste mi, že jste trochu pozadu. Rád se s vámi na to podívám, pokud souhlasíte, a společně to můžeme stihnout.” “Michale, zase jste pozadu? Koukněte zabrat, abyste to stihl v termínu, nebo budou následky.” Která vám zní líp?

 

Buďte empatičtí

Zkuste se vcítit do pozice druhé osoby, se kterou musíte vést nepříjemný rozhovor.  Čím více budeme schopni porozumět chování druhé osoby, o to snadnější pro nás bude, vést témata, které se týkají vás i vaše protějšku. Když to dokážete, bude pro vás snadnější plánovat výsledek rozhovoru, kterého chcete docílit.