Pracovní pohovor není jen o chemii

Osobní pohovor je jeden z mnoha kroků, který člověka čeká, jestliže hledá práci, a proto není vhodné podceňovat přípravu, která může hrát hlavní úlohu v celém výběrovém procesu. Firmy a jejich personální oddělení vytvářejí neustále nové způsoby vyběrových řízení se snahou dostat z uchazečů potřebné informace a posoudit jejich znalosti, dovednosti a kompetence vhodné pro vykonávání určité pracovní pozice. Také personalisté a lidé, kteří se účastní výběrových řízení na pozici pozorovatelů, se musí na každý takový proces důkladně připravit, proto je nutné v roli uchazeče držet krok. 

 

Pohovor je prezentace vaší osobnosti, kde je potřeba umět prodat své já, své schopnosti a dovednosti. Vašim úkolem je zaujmout a dát vhodně najevo, proč zrovna vy jste schopni nejlépe vykonávat pozici, o kterou se ucházíte. Na osobní pohovor se lze důkladně připravit a to ve dvou rovinách, ta první je informativní. Je potřeba:

  • znát požadavky a potřebné informace o pracovní pozici
  • zjistit si informace o organizaci, její podnikové kultuře, různé zajímavosti, její působení a zaměření atd. 
  • znát důkladně své CV a umět o něm hovořit
  • mít připravené otázky, klidně i na papíře a můžete si dělat během pohovoru poznámky. Ptát se můžete např. takto: Jaké jsou možnosti kariérního růstu a rozvoje. Jestli firma dále poskytuje vzdělávání. Jaký je adaptační proces. Můžete se ptát na podnikovou kulturu, i na benefity (ale tady opatrně, nesmíte dát najevo příliš velký zájem o poskytované výhody) aj.
  • mít připravené odpovědi na otázky typu Proč se ucházíte o tuto pozici. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky. Kde se vidíte za pět let. Jakým přínosem byste byl pro firmu. Jaké první kroky byste udělal po nástupu do práce. Jaký plat/mzdu si představujete aj. Odpovědi pečlivě zvažte, představte si sebe v roli personalisty a zamyslete se, které by byly vhodné a které by vás odradily.

 

Na pohovorech vás mohou potkat otázky, které mají za úkol vás znervóznit, zahnat do kouta, anebo otázky, které nejsou etické, ale mlčením je nepřejdete. Například žen se často ptají na rodinu, zejména děti, nejsou to vhodné otázky a personalista by se takto ptát neměl, ale bohužel i to může hrát roli v rozhodování, jestli jste, nebo nejste vhodný uchazeč. Dokonce vás může potkat dotaz (pokud v místnosti sedí více pozorovatelů) “Kterého ze zde přítomných kolegů byste pozval na večeři, je vám sympatický, a kterého naopak nepozval, není vám sympatický?”. Existuje několik různých způsobů, jak vás zkoušet a hodnotit, proto je důležité se připravit na pohovor psychicky.

 

V této přípravě pracujete se svým vnitřním já a se svou osobností a myšlením. Na každého může stres působit jinak, proto je důležité zjistit, co vám pomůže, abyste působili na pohovorech vyrovnaně a stabilně. Zde je pár tipů, které mohou stres zmírnit.

 

Je dobré si říct, že nemáte co ztratit, ale pouze získat. Buď budete mít práci, anebo další zkušenost s novými lidmi z pohovoru. Žádný pohovor by vám neměl z vaší osobnosti nic ubrat. 

  • Nejste v tom sami. Kolikrát i sami personalisté mohou být nervozní a jsou, jen to nedávají najevo, ale jsou to stejní lidé jako vy. 
  • Dýchejte, pokud budete mít pocit návalu stresu, zpomalte a zhluboka se nadechujte.
  • Usmívejte se, ale ne falešně nebo přehnaně, každou možnou chvíli využívejte ke své psychické stabilitě a nenechte se rozhodit okolím.  
  • Každý pohovor jednou skončí.
  • Zkuste to brát jako hru.

 

Závěrem pár věcí, které na pohovor opravdu nepatří. Nebuďte arogantní, netykejte, neskákejte nikomu do řeči, nepomlouvejte předchozího zaměstnavatele, nebuďte pasivní a ani neteční, nebuďte přehnaně emotivní a nehovořte o svém osobním životě, vztazích apod.