5 důležitých soft skills, které je dobré trénovat

Vaše měkké dovednosti jsou stejně důležité jako vaše tvrdé dovednosti. Pokud je dostatečně trénujete, zvýšíte tím i své EQ (emoční kvocient) a dokážete se vyčlenit pozitivně z davu. Lidé dobře reagují na lidi, kteří umí efektivně komunikovat, ať už to znamená dobře mluvit nebo naslouchat, či poskytnou oporu a inspiraci v potřebném čase. Na jakých 5 soft skills je dobré se zaměřit?

Komunikace
Skvělé komunikační dovednosti jsou důležité ve všech aspektech vaší kariéry. Ať už komunikujete s nadřízenými nebo svými kolegy, efektivní komunikace vám pomůže zajistit to nejdůležitější, přínos pro váš tým i společnost.

Naslouchání
Být aktivním a skvělým posluchačem je dovednost, která bude sloužit vám, ale i vašim kolegům. Musíte jí efektivně využívat ve všech fázích své kariéry. Bez této měkké dovednosti postrádáte polovinu tolik potřebné komunikace. Bez dobrého naslouchání nebudete ani dobře komunikovat.

Motivace
Umět dobře motivovat sebe a zároveň ostatní, je klíčem k posunu a lepšímu výkonu v týmu. Velcí lídří neříkají lidem, co mají dělat, ale inspirují je k tomu, jak to mají dělat a jak se zlepšit. 

Delegování
Jakmile si dobře osvojíte dovednost delegování, můžete tím maximalizovat výkonnost ve vašem týmu. Čím více budete růst ve své kariéře, delegování se bude stávat daleko důležitější dovedností. 

Inovace
Ať už využíváte inovace ve svém oboru, ve firmě nebo v rámci svých specifických dovedností, zkuste myslet tzv “out of box” což je metaforou pro myšlení jinak. Jakmile dokážete věci posuzovat nejen ze svého subjektivního pohledu, pomůžete tak svému okolí i sobe vstoupit na další úroveň.