Pravidla inzerce

Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky jsou souborem pravidel, jež jsou závazné pro každého uživatele a Práce21. Dále jen “VOP”

Práce21.cz je webová stránka zobrazující především inzerci pracovních i jiných nabídek. Dále jen “Práce21”

Provozovatelem pracovního portálu Práce21 je společnost White Coast Services s.r.o., IČ 05365911: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258929. Sídlo: Spořilov 416, 273 24 Velvary Dále jen “Provozovatel”

Uživatelem je každá osoba, která navštíví stránky na doméně Práce21 a tyto stránky využívá (čte, reaguje na inzeráty, inzeruje či využívá jakýmkoliv dalším možným způsobem). Dále jen “Uživatel”

Inzerentem je osoba, která na Práce21.cz vkládá pracovní či jiné nabídky. Dále jen “Inzerent”

Na pracovní portál Práce21.cz lze vkládat pouze pracovní nabídky, které splňují daná pravidla. Administrátoři mají vyhrazená práva na úpravu či zamítnutí inzerátů, které nesplňují tyto pravidla.

Inzerát musí splňovat tyto podmínky:

 • název pracovní pozice ve vymezeném poli
 • lokalitu ve vymezeném poli, pro kterou je inzerát aktuální a kde se nachází místo výkonu práce
 • minimální požadované vzdělání ve vymezeném poli
 • obor ve vymezeném poli, kterého se inzerát týká
 • obsahovat náplň práce, případně další popis společnosti, která práci nabízí, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči inzerent nabízí, např. benefity
 • název inzerenta, v případě, že inzerentem je personální či pracovní agentura, musí být v inzerátu zaškrtnuto políčko Personální agentura nebo Pracovní agentura
 • e-mail pro zasílání reakcí
 • jméno kontaktní osoby

Inzerát nesmí obsahovat:

 • informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy
 • znaky (nevhodné smajlíky, více jak jeden vykřičník nebo otazník v řadě), vulgární výrazy
 • reklamní nebo obchodní sdělení, webový odkaz
 • diskriminační požadavky dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.
 • informace se sexuálním podtextem - informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí a informace o konkurenci

Na Práce21.cz je zakázáno vkládat inzeráty, které:

 • jsou podmíněny inzerentem platbou manipulačního poplatku za zprostředkování práce
 • inzerent nesmí vkládat stejný inzerát po dobu kratší než 14 dní od vložení původního, tyto inzeráty by byly považované za duplicitní
 • jsou v rozporu s účelem Práce21, s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, smluvními podmínkami, i dalšími obecně platnými právními a etickými normami.
 • které jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo třetích osob, nebo informace, které mohou poškodit dobré jméno či obchodní značku Provozovatele nebo jiných osob
 • obsahují informace o třetích osobách bez jejich souhlasu
 • nejsou patrné, o jakou pracovní nabídku nebo pozici se jedná nebo má inzerát netransparentní charakter
 • souvisejí s využíváním systému multi-level-marketing (MLM) nebo nabízejí práci z domova či práci stejnou nebo podobnou podomnímu prodeji
 • mají charakter nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálně orientovaných služeb

Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerentovi na základě opakovaného porušování VOP a Pravidel inzerce zamezit možnost inzerce na Práce21.cz.

Kategorie inzerátu

Inzerát musí být zařazen minimálně do jedné kategorie oboru. Administrátoři mohou nesprávně umístěný inzerát přesunout do vhodnější kategorie oboru.

Inzeráty obsahující nevhodné fotografie budou zamítnuty.